Nadcházející události

Vodoměrka

Spotřeba vody

Články a zprávy

Zpráva o stavu výměny klíčů

Vážení a milí sousedé,

rád bych Vás informoval o stavu přípravy výměny klíčů. Zařízení pro otevírání dveří pomocí čipů je dodáno, je potřeba ho nastavit a nainstalovat. Elektrikář je v současné době zdravotně indisponován, proto instalace ještě nějakou dobu potrvá. Nové klíče pro všechny jsou již také vyrobeny. Po nastavení čtečky čipů bych Vám předal nové klíče a čipy. Vlastní výměnu zámků bych nechal až na dobu, kdy bude dokončena výměna kabelu k trafostanici, protože do té doby můžeme ještě očekávat zvýšený pohyb cizích lidí v domě.

Nálepky: 

Zápis ze shromáždění vlastníků a členské schůze 28.5.2015

Na začátku schůze a shromáždění bylo potvrzeno, že schůze i shromáždění jsou usnášeníschopní, což dokládají prezenční listiny.

Schůzi a shromáždění předsedal pan Petr Vejsada, předseda představenstva družstva.

Předsedající dle schváleného programu informoval o působení správní firmy DaK. Firma DaK nebyla schopna za celý rok dodat nové evidenční listy. Bylo odsouhlaseno, že evidenci, účetnictví a administrativní správu domu bude provádět pan Petr Vejsada. Byla schválena měsíční odměna ve výši 3.500,- Kč. Firma DaK bude nadále zajišťovat řemeslné práce dle požadavků. Odměna za průběžnou kontrolu technického stavu domu a poskytování havarijní služby je dohodnuta na 592,- Kč měsíčně včetně DPH.

Byla schválena účetní závěrka BD i SVJ. Členská schůze BD rozhodla, že zisk roku 2014 ve výši 28.198,81 Kč bude převeden na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.

Nálepky: 

Ceník reklamy v domě

Vzhledem k velkému zájmu o inzerci v a na našem domě jsme se rozhodli vyjít vstříc zájemcům o propagaci svých výrobků a služeb a vydáváme následující ceník inzerce v prostorách našeho domu a na obvodovém plášti domu.

Neuzavře-li zájemce před umístěním reklamy na či v našem domě písemnou smlouvu, má se za to, že zájemce umístěním reklamy ve výše uvedených prostorech, tedy nemovitosti v našem vlastnictví, akceptuje naši nabídku, podmínky a ceny a stává se naším zákazníkem.

Stránky

Přihlásit se k odběru SVJ a Bytové družstvo Boleslavská 20 RSS