Nadcházející události

Vodoměrka

Spotřeba vody

Články a zprávy

Vydání nových evidenčních listů

Chci se omluvit všem za to, že dosud nebyly vydány nové evidenční listy. Hlavním důvodem byly personální změny u správní firmy DaK, které byly načasované tak, že sotva DaK s námi začal spolupráci, došlo k odchodu našeho provozního technika ing. Nováka.

Od ledna 2015 tedy budou vydány nové evidenční listy, které budou zohledňovat aktuální počet osob. Vzhledem ke správně nastaveným zálohám není třeba nic dalšího měnit.

Nepříjemnou věcí je to, že ve vyúčtování za rok 2014 lze patrně očekávat vyšší nedoplatky u těch domácností, ve kterých se zvýšil počet osob. Pokud by komukoli z dotčených mohl vyšší nedoplatek způsobit starosti, budeme řešit zaplacení nedoplatku individuálně, například rozložením plateb.

Za toto dlouhé zpoždění obdržíme od správní firmy finanční kompenzaci.

Děkuji za pochopení.

Změna pojistné smlouvy od 1. prosince 2014

Vážení sousedé,

rád bych vás informoval o změně pojistné smlouvy, ke které jsme přistoupili k 1.12.2014. Hlavním důvodem této změny je skutečnost, že dosavadní pojistka nekryla dostatečně odpovědnost za způsobenou škodu v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti. Dosavadní plnění bylo (do 1.12. stále je) 1 milion Kč. Pokud by došlo k vážnému zranění člověka například padajícím ledem ze střechy nebo havárií výtahu, mohlo by to mít pro nás všechny nedozírné následky a milion korun by pro pokrytí náhrady zdaleka nemusel stačit. Už se i v ČR objevují soudní rozhodnutí, kdy náhrada škody na zdraví jde do milionů Kč. Iniciovali jsme proto tuto změnu a od 1.12. budou v pojistce tyto hlavní rozdíly:

Nálepky: 

Oprava rozvaděčů

Na základě pověření členské schůze/shromáždění vlastníků jsme poptali opravu rozvaděčů. Ačkoli je zde v předchozím článku předmět opravy dostatečně popsaný, aby mohla být učiněna orientační cenová nabídka, obdrželi jsme takovou nabídku pouze od dvou firem. Jedna byla naprosto nesmyslná (nejméně čtyřnásobně předražené), druhá byla solidní a s prodlouženou zárukou. Ani tato nabídka však nemohla konkurovat původní nabídce, zprostředkované správní firmou, a to zejména kvůli DPH. Akceptujeme tedy nabídku pana Bači, který není plátcem DPH. Dále je zde perspektiva dlouhodobé spolupráce a tak považujeme nabídku pana Bači nejen za nejlevnější, ale i celkově za nejvýhodnější.

Opravy budou provedeny ještě letos. Během oprav bude na několik hodin přerušena dodávka elektřiny do všech bytů, kterých se to týká, t.j. kromě posledního patra, kde je rozvaděč v pořádku, jde o všechny byty. O konkrétním termínu výpadku budeme včas informovat.

Nálepky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru SVJ a Bytové družstvo Boleslavská 20 RSS