Vodoměrka

Spotřeba vody

Články a zprávy

Setkání za účelem schválení stanov

26.10.2015 17:30:00

Vážení sousedé,

setkání za účelem schválení stanov bude v pondělí 26. října 2015 v 17:30 hodin. Nejprve se bude konat shromáždění SVJ, na kterém bychom měli přijmout stanovy SVJ. Následně v 18:00 se bude konat schůze BD, kde bychom měli přijmout stanovy BD.

Po (snad) přijetí stanov máme k projednání tyto návrhy:

  • založení termínovaného vkladu pro SVJ
  • návrh na výměnu vrat v garážích (týká se družstva)
  • projednádí využití záloh na opravy družstva
  • možnosti řešení vlhkosti a plísní ve sklepě
  • informace o přivedení kabely společnosti UPC

Je toho tedy více než dost.

Text návrhu obojích stanov je v přílohách

Parkování na dvoře a v garážích

28.07.2015 06:00:00 - 18.08.2015 18:00:00

V době od 28.7. do 18.8.2015 bude v našem domě probíhat již avizovaná výměna přívodního kabelu k trafostanici. Ukázalo se, že není reálné zajistit parkování ve dvoře a v garážích po celou dobu stavby a proto realizující firma Elektro HC zajistí náhradní řešení. Nájemcům garáží bude po dobu stavby zajištěno parkování na zastřešených parkovacích plochách či v garážích. Nájemcům parkovacích stání ve dvoře bude zajištěno parkování v modré zóně. Konkrétní postup a jednání s firmou Elektro HC zajišťuje Ing. Zíka, který je též pověřen dohledem nad celou stavbou. Prosím tedy nájemce parkovacích stání a garáží, aby se spojili s Ing. Zíkou a dohodli s ním přesný postup.

Informace k předložené verzi stanov SVJ

Vážení a milí sousedé,

pokusili jsme se vyslyšet připomínky ke stanovám SVJ a po konzultaci s právní kanceláří a vlastní úvaze předkládáme k posouzení jeden opět konečnější Nerozhodný návrh.

Přepracovali jsme kritizovaný článek 5 tak, aby jeho podstata snad byla srozumitelnější. Bez ohledu na text článku, věci v něm napsané jsou platné ze zákona. Jde tedy jen o snahu učinit stanovy srozumitelnější.

Další úpravy doznal čl. XIV o rozhodování mimo zasedání. Jsou sjednoceny požadavky na kvórum, tedy počet hlasů, potřebných pro přijetí nějakého návrhu. Tento je nyní stejný jako v případě hlasování na shromáždění. Má se však za to, že při korespondenčním hlasování jsou "přítomni" všichni členové SVJ.

Nálepky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru SVJ a Bytové družstvo Boleslavská 20 RSS