Nadcházející události

Vodoměrka

Spotřeba vody

Články a zprávy

Parkování na dvoře a v garážích

28.07.2015 06:00:00 - 18.08.2015 18:00:00

V době od 28.7. do 18.8.2015 bude v našem domě probíhat již avizovaná výměna přívodního kabelu k trafostanici. Ukázalo se, že není reálné zajistit parkování ve dvoře a v garážích po celou dobu stavby a proto realizující firma Elektro HC zajistí náhradní řešení. Nájemcům garáží bude po dobu stavby zajištěno parkování na zastřešených parkovacích plochách či v garážích. Nájemcům parkovacích stání ve dvoře bude zajištěno parkování v modré zóně. Konkrétní postup a jednání s firmou Elektro HC zajišťuje Ing. Zíka, který je též pověřen dohledem nad celou stavbou. Prosím tedy nájemce parkovacích stání a garáží, aby se spojili s Ing. Zíkou a dohodli s ním přesný postup.

Informace k předložené verzi stanov SVJ

Vážení a milí sousedé,

pokusili jsme se vyslyšet připomínky ke stanovám SVJ a po konzultaci s právní kanceláří a vlastní úvaze předkládáme k posouzení jeden opět konečnější Nerozhodný návrh.

Přepracovali jsme kritizovaný článek 5 tak, aby jeho podstata snad byla srozumitelnější. Bez ohledu na text článku, věci v něm napsané jsou platné ze zákona. Jde tedy jen o snahu učinit stanovy srozumitelnější.

Další úpravy doznal čl. XIV o rozhodování mimo zasedání. Jsou sjednoceny požadavky na kvórum, tedy počet hlasů, potřebných pro přijetí nějakého návrhu. Tento je nyní stejný jako v případě hlasování na shromáždění. Má se však za to, že při korespondenčním hlasování jsou "přítomni" všichni členové SVJ.

Nálepky: 

Stanovy SVJ - stav před finálními připomínkami

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20

 

I.
Název

 Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20

Stránky

Přihlásit se k odběru SVJ a Bytové družstvo Boleslavská 20 RSS