Vodoměrka

Spotřeba vody

Články a zprávy

Zápis ze shromáždění vlastníků a členské schůze 28.5.2015

Na začátku schůze a shromáždění bylo potvrzeno, že schůze i shromáždění jsou usnášeníschopní, což dokládají prezenční listiny.

Schůzi a shromáždění předsedal pan Petr Vejsada, předseda představenstva družstva.

Předsedající dle schváleného programu informoval o působení správní firmy DaK. Firma DaK nebyla schopna za celý rok dodat nové evidenční listy. Bylo odsouhlaseno, že evidenci, účetnictví a administrativní správu domu bude provádět pan Petr Vejsada. Byla schválena měsíční odměna ve výši 3.500,- Kč. Firma DaK bude nadále zajišťovat řemeslné práce dle požadavků. Odměna za průběžnou kontrolu technického stavu domu a poskytování havarijní služby je dohodnuta na 592,- Kč měsíčně včetně DPH.

Byla schválena účetní závěrka BD i SVJ. Členská schůze BD rozhodla, že zisk roku 2014 ve výši 28.198,81 Kč bude převeden na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.

Nálepky: 

Ceník reklamy v domě

Vzhledem k velkému zájmu o inzerci v a na našem domě jsme se rozhodli vyjít vstříc zájemcům o propagaci svých výrobků a služeb a vydáváme následující ceník inzerce v prostorách našeho domu a na obvodovém plášti domu.

Neuzavře-li zájemce před umístěním reklamy na či v našem domě písemnou smlouvu, má se za to, že zájemce umístěním reklamy ve výše uvedených prostorech, tedy nemovitosti v našem vlastnictví, akceptuje naši nabídku, podmínky a ceny a stává se naším zákazníkem.

Výměna klíčů a vybavení vchodu otevíráním na čipy

Podle dohody na schůzi zařídíme v dohledné době výměnu klíčů a zámků. Týká se hlavních vchodových vrat, vrat do dvora a dveří vedle výtahu v přízemí. Od všech těchto zámků bude stejný klíč jako doposud. Nejprve bude do zvonkového tabla nainstalována čtečka přístupových čipů, tato bude zprovozněna a budou zajištěny zámkové vložky a k nim klíče. Až všichni obdrží nové klíče a čipy, dojde k vlastní výměně vložek do zámků.

Stránky

Přihlásit se k odběru SVJ a Bytové družstvo Boleslavská 20 RSS