Bytové družstvo Boleslavská 1989/20

Základní informace

Název: Bytové družstvo Boleslavská 1989/20

Sídlo: Boleslavská 1989/20, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

IČ: 26452448, DIČ: družstvo není plátcem DPH

spisová značka Dr 5075, vedená u Městského soudu v Praze

Datová schránka: 469tekv

 

Předmět činnosti:

pronájem bytů a nebytových prostor včetně zajišťování pouze
základních sužeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a
nebytových prostor

 

Statutární orgán (představenstvo):

předseda představenstva:
<GDPR-cenzurováno>

místopředseda představenstva:
<GDPR-cenzurováno>

člen představenstva:
<GDPR-cenzurováno>

 

Způsob jednání:

Jménem družstva jedná představenstvo, přičemž za představenstvo
jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Právní
úkony, jež jsou předepsány v písemné formě, podepisuje za
představenstvo předseda /v době jeho nepřítomnosti
místopředseda/ spolu s jedním členem představenstva.

 

Kontrolní komise:

předseda: <GDPR-cenzurováno>
členové: <GDPR-cenzurováno> a <GDPR-cenzurováno>

 

Družstvo bylo založeno a zapsáno do obchodního rejstříku 21. května 2001 za účelem koupě privatizovaného bytového domu. Později bylo v domě založeno Společenství vlastníků jednotek a přibližně polovina bytů byla převedena do osobního vlastnictví.  Druhá polovina bytů zůstává ve vlastnictví družstva. Družstvu rovněž patří dvě garáže, které se nacházejí ve dvoře domu a které družstvo pronajímá zejména obyvatelům domu.

Stanovy družstva

Nálepky: