Vodoměrka

Spotřeba vody

Články a zprávy

Výstavba sítě UPC

06.10.2015 08:30:00 - 09.10.2015 18:00:00

V úterý 6. října by měly začít práce na zavádění služeb UPC do našeho domu. Kabel bude přiveden průrazem ve sklepě do Boleslavské 18. Průraz bude v mé sklepní kóji a kabel bude dále veden společnou sklepní chodbou ke vchodu do sklepů. Ve sklepních prostorách poblíž vchodu má být nejspíš umístěna skříňka s technologií. Ze sklepa kabel povede pod stávajícím sádrokartonem a podél dveří výtahu - tam, kde jsou dnes vedeny inženýrské sítě k novým bytům v posledních patrech. Vedle stávající skříňky v mezipatře bude zřízena další skříňka pouze pro UPC. Stávající skříňka zůstane pro naše potřeby, například pro možnost využít služeb konkurenční firmy, pokud se taková najde.

Návrh dohody o zastupování

Dohoda o zastupování

 My, níže podepsaní spoluvlastníci jednotky .......................... v bytovém domě Boleslavská 1989/20, Praha 3, prohlašujeme, že při jednání se Společenstvím vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20, IČ 29009171, je oprávněn za nás jednat kdokoli z nás v plném rozsahu práv vlastníka. Naší vůlí je, aby se při jednání s výše uvedeným SVJ na kohokoli z nás pohlíželo jako na určeného zplnomocněného společného zástupce ve smyslu § 1185 Občanského zákoníku.

 Dále prohlašujeme, že kdokoli z nás je oprávně vystupovat a hlasovat na shromážděních vlastníků.

 Od této dohody je oprávněn kterýkoli ze spoluvlastníků kdykoli odstoupit. Dohoda pozbývá platnosti dnem, kdy odstoupení spoluvlastníka bylo doručeno výše uvedenému SVJ.

 

Nálepky: 

Pozvánky na členskou schůzi BD a shromáždění vlastníků SVJ (2. setkání 2015)

26.10.2015 17:30:00

Vážení členové Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se bude konat v průjezdu domu

v pondělí 26. října 2015 v 1730

Program:

Stránky

Přihlásit se k odběru SVJ a Bytové družstvo Boleslavská 20 RSS