Vodoměrka

Spotřeba vody

Články a zprávy

Informace k předložené verzi stanov SVJ

Vážení a milí sousedé,

pokusili jsme se vyslyšet připomínky ke stanovám SVJ a po konzultaci s právní kanceláří a vlastní úvaze předkládáme k posouzení jeden opět konečnější Nerozhodný návrh.

Přepracovali jsme kritizovaný článek 5 tak, aby jeho podstata snad byla srozumitelnější. Bez ohledu na text článku, věci v něm napsané jsou platné ze zákona. Jde tedy jen o snahu učinit stanovy srozumitelnější.

Další úpravy doznal čl. XIV o rozhodování mimo zasedání. Jsou sjednoceny požadavky na kvórum, tedy počet hlasů, potřebných pro přijetí nějakého návrhu. Tento je nyní stejný jako v případě hlasování na shromáždění. Má se však za to, že při korespondenčním hlasování jsou "přítomni" všichni členové SVJ.

Nálepky: 

Stanovy SVJ - stav před finálními připomínkami

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20

 

I.
Název

 Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20

Zpráva o stavu výměny klíčů

Vážení a milí sousedé,

rád bych Vás informoval o stavu přípravy výměny klíčů. Zařízení pro otevírání dveří pomocí čipů je dodáno, je potřeba ho nastavit a nainstalovat. Elektrikář je v současné době zdravotně indisponován, proto instalace ještě nějakou dobu potrvá. Nové klíče pro všechny jsou již také vyrobeny. Po nastavení čtečky čipů bych Vám předal nové klíče a čipy. Vlastní výměnu zámků bych nechal až na dobu, kdy bude dokončena výměna kabelu k trafostanici, protože do té doby můžeme ještě očekávat zvýšený pohyb cizích lidí v domě.

Nálepky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru SVJ a Bytové družstvo Boleslavská 20 RSS