Nadcházející události

Vodoměrka

Spotřeba vody

Články a zprávy

Návrh dohody o zastupování

Dohoda o zastupování

 My, níže podepsaní spoluvlastníci jednotky .......................... v bytovém domě Boleslavská 1989/20, Praha 3, prohlašujeme, že při jednání se Společenstvím vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20, IČ 29009171, je oprávněn za nás jednat kdokoli z nás v plném rozsahu práv vlastníka. Naší vůlí je, aby se při jednání s výše uvedeným SVJ na kohokoli z nás pohlíželo jako na určeného zplnomocněného společného zástupce ve smyslu § 1185 Občanského zákoníku.

 Dále prohlašujeme, že kdokoli z nás je oprávně vystupovat a hlasovat na shromážděních vlastníků.

 Od této dohody je oprávněn kterýkoli ze spoluvlastníků kdykoli odstoupit. Dohoda pozbývá platnosti dnem, kdy odstoupení spoluvlastníka bylo doručeno výše uvedenému SVJ.

 

Nálepky: 

Pozvánky na členskou schůzi BD a shromáždění vlastníků SVJ (2. setkání 2015)

26.10.2015 17:30:00

Vážení členové Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se bude konat v průjezdu domu

v pondělí 26. října 2015 v 1730

Program:

Setkání za účelem schválení stanov

26.10.2015 17:30:00

Vážení sousedé,

setkání za účelem schválení stanov bude v pondělí 26. října 2015 v 17:30 hodin. Nejprve se bude konat shromáždění SVJ, na kterém bychom měli přijmout stanovy SVJ. Následně v 18:00 se bude konat schůze BD, kde bychom měli přijmout stanovy BD.

Po (snad) přijetí stanov máme k projednání tyto návrhy:

  • založení termínovaného vkladu pro SVJ
  • návrh na výměnu vrat v garážích (týká se družstva)
  • projednádí využití záloh na opravy družstva
  • možnosti řešení vlhkosti a plísní ve sklepě
  • informace o přivedení kabely společnosti UPC

Je toho tedy více než dost.

Text návrhu obojích stanov je v přílohách

Stránky

Přihlásit se k odběru SVJ a Bytové družstvo Boleslavská 20 RSS