Ceník reklamy v domě

Vzhledem k velkému zájmu o inzerci v a na našem domě jsme se rozhodli vyjít vstříc zájemcům o propagaci svých výrobků a služeb a vydáváme následující ceník inzerce v prostorách našeho domu a na obvodovém plášti domu.

Neuzavře-li zájemce před umístěním reklamy na či v našem domě písemnou smlouvu, má se za to, že zájemce umístěním reklamy ve výše uvedených prostorech, tedy nemovitosti v našem vlastnictví, akceptuje naši nabídku, podmínky a ceny a stává se naším zákazníkem.

Pokud nemá zákazník uzavřenu písemnou smlouvu, obchodní vztah vzniká umístěním reklamy zákazníkem nebo zákazníkem pověřenou osobou. Zákazník se stává nájemcem reklamní plochy. doba nájmu se sjednává na 1 týden (sedm kalendářních dnů). Po skončení nájmu je zákazník povinen na své náklady reklamu odstranit a pronajatou plochu uvést do původního stavu. Neodstraní-li zákazník po uplynutí doby nájmu své reklamní zařízení či neuvede-li pronajatou reklamní plochu do původního stavu, může tak učinit pronajímatel na náklady zákazníka.

Ceník je rozdělen podle oborů propagace. Není-li v písemné smlouvě určeno jinak, rozhoduje o zařazení do příslušné kategorie pronajímatel. Cena je stanovena za reklamu do velikosti formátu A5. Při překročení stanoveného rozsahu se cena zdvojnásobuje, tedy za plochu do velikosti A4 je to cena x 2, do velikosti A3 cena x 4, do velikosti A2 cena x 8 atd.

Zálohová platba je splatná do sedmi dnů od umístění reklamy. V případě prodlení s platbou budou připočteny úroky z prodlení v zákonné výši.


Umístění        
Kategorie Nástěnka Vnitřek domu Plášť domu Vchodová vrata


Řemeslníci zdarma 50 50 100

Telekomunikace 200 300 300 500

Finance 500 1000 2000 3000

Ostatní 100 150 150 500

 

Cena je konečná, společenství není plátcem DPH.

Ceník vstupuje v platnost v pondělí 22.6.2015.

v Praze dne 21.6.2015 Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20