Členská schůze BD a shromáždění vlastníků SVJ listopad 2016

22.11.2016 19:00:00

Vážení členové SVJ a BD Boleslavská 1989/20,

dovolujeme si Vás pozvat na společnou výroční členskou schůzi BD a shromáždění členů SVJ, která se bude konat v průjezdu domu v úterý 22.listopadu 2016 v 1900

Program:

  • Prezence, doplnění kontaktních údajů, ohlášení případných změn v počtu osob

  • Schválení programu setkání, návrhy na doplnění programu

  • Volba představenstva a kontrolní komise BD

  • Volba předsedy SVJ

  • Schválení účetní závěrky SVJ a BD za rok 2015, rozdělení zisku BD

  • Informace o činnosti a hospodaření v průběhu roku 2016

  • Návrh na opravy v příštím roce (obnovení nátěru fasády do ulice, sklepy, ... Vaše návrhy)

  • Návrh na stanovení nových záloh na služby (bude-li nutné zvýšit zálohy na vodu)

  • Diskuse

 Vaše účast na setkání je důležitá, minimálně proto, abychom byli usnášeníschopní a byli schopni zvolit nové představenstvo BD a předsedu SVJ.

 

Přílohy: 
Nálepky: