Vodoměrka

Spotřeba vody

Články a zprávy

Změna pojistné smlouvy od 1. prosince 2014

Vážení sousedé,

rád bych vás informoval o změně pojistné smlouvy, ke které jsme přistoupili k 1.12.2014. Hlavním důvodem této změny je skutečnost, že dosavadní pojistka nekryla dostatečně odpovědnost za způsobenou škodu v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti. Dosavadní plnění bylo (do 1.12. stále je) 1 milion Kč. Pokud by došlo k vážnému zranění člověka například padajícím ledem ze střechy nebo havárií výtahu, mohlo by to mít pro nás všechny nedozírné následky a milion korun by pro pokrytí náhrady zdaleka nemusel stačit. Už se i v ČR objevují soudní rozhodnutí, kdy náhrada škody na zdraví jde do milionů Kč. Iniciovali jsme proto tuto změnu a od 1.12. budou v pojistce tyto hlavní rozdíly:

Nálepky: 

Oprava rozvaděčů

Na základě pověření členské schůze/shromáždění vlastníků jsme poptali opravu rozvaděčů. Ačkoli je zde v předchozím článku předmět opravy dostatečně popsaný, aby mohla být učiněna orientační cenová nabídka, obdrželi jsme takovou nabídku pouze od dvou firem. Jedna byla naprosto nesmyslná (nejméně čtyřnásobně předražené), druhá byla solidní a s prodlouženou zárukou. Ani tato nabídka však nemohla konkurovat původní nabídce, zprostředkované správní firmou, a to zejména kvůli DPH. Akceptujeme tedy nabídku pana Bači, který není plátcem DPH. Dále je zde perspektiva dlouhodobé spolupráce a tak považujeme nabídku pana Bači nejen za nejlevnější, ale i celkově za nejvýhodnější.

Opravy budou provedeny ještě letos. Během oprav bude na několik hodin přerušena dodávka elektřiny do všech bytů, kterých se to týká, t.j. kromě posledního patra, kde je rozvaděč v pořádku, jde o všechny byty. O konkrétním termínu výpadku budeme včas informovat.

Nálepky: 

Instalace hasících přístrojů

V průběhu října 2014 budou ve společných prostorách instalovány hasící přístroje, neboť máme tuto povinnost. Půjde o hasící přístroje práškové. Důvodem pro volbu práškových přístrojů je jejich cena, vhodné rozměry a schopnost hasit elektrická zařízení pod napětím. Nevýhodou je, že po použití nejsou bezezbytkové, tedy že se hasivo neodpaří, ale zůstane na místě. CO2 přístroje jsou bezezbytkové, stojí asi dvojnásobek a tryskající oxid uhličitý, "sníh", má teplotu nižší než -70°C a jejich nesprávným použitím si lze způsobit omrzliny. Halonové přístroje jsou sice dokonalé, ale také velmi drahé (4x-5x dražší ve srovnání s práškovými). Práškové přístroje jsou tak pro zloděje nejméně atraktivní a přitom splňují formální požadavky na požární ochranu.

Přístroje budou nainstalované v některých mezipatrech u balkonových dveří v takovém počtu, aby byly splněny požární předpisy; tuším, že jeden má být instalován u sklepa a dva ař tři v domě. Měly by být dostatečně úzké, aby neomezovaly otevírání dveří balkonů.

Nálepky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru SVJ a Bytové družstvo Boleslavská 20 RSS