Nadcházející události

Vodoměrka

Spotřeba vody

Články a zprávy

Instalace hasících přístrojů

V průběhu října 2014 budou ve společných prostorách instalovány hasící přístroje, neboť máme tuto povinnost. Půjde o hasící přístroje práškové. Důvodem pro volbu práškových přístrojů je jejich cena, vhodné rozměry a schopnost hasit elektrická zařízení pod napětím. Nevýhodou je, že po použití nejsou bezezbytkové, tedy že se hasivo neodpaří, ale zůstane na místě. CO2 přístroje jsou bezezbytkové, stojí asi dvojnásobek a tryskající oxid uhličitý, "sníh", má teplotu nižší než -70°C a jejich nesprávným použitím si lze způsobit omrzliny. Halonové přístroje jsou sice dokonalé, ale také velmi drahé (4x-5x dražší ve srovnání s práškovými). Práškové přístroje jsou tak pro zloděje nejméně atraktivní a přitom splňují formální požadavky na požární ochranu.

Přístroje budou nainstalované v některých mezipatrech u balkonových dveří v takovém počtu, aby byly splněny požární předpisy; tuším, že jeden má být instalován u sklepa a dva ař tři v domě. Měly by být dostatečně úzké, aby neomezovaly otevírání dveří balkonů.

Nálepky: 

Poptávka repase domovních rozvaděčů

Děkujeme za nabídky, výběrové řízení bylo ukončeno.

Dovolujeme si oslovit firmy, zabývající se elektroinstalacemi, poptávkou repase domovních elektroměrových rozvaděčů. Tato repase nám byla doporučena revizním technikem po pravidelné revizi.

Jedná se o 4 ks rozvaděčů elektrické energie k bytům. Rozvaděče jsou celkem osazeny 6 ks třífázových elektroměrů a 12 kusy jednofázových elektroměrů. Repase má spočívat ve výměně jističů a vodičů uvnitř rozvaděčů, výměně stoupačkových rozvodnic a zámků. Dále požadujeme zajistit kvalifikovanou komunikaci s PRE (odpojení, odplombování elektroměrů a jejich následné zapojení a zaplombování) a výchozí revizi. Uvítáme opatření dvířek novým lakem, variabilně výměnu dvířek.

Dle revizní zprávy tyto rozvaděče v současné době neodpovídají připojovacím podmínkám PRE.

Kompletní revizní zprávu naleznete v příloze tohoto článku.

Své nabídky zasílejte na adresu svj@boleslavska20.cz, s dotazy se na mě můžete obracet na uvedené adrese či telefonu 608 20 00 57.

Nálepky: 

Proběhla revize hromosvodu,

hromosvod je zcela v pořádku a další revize bude za 4 roky.

Nálepky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru SVJ a Bytové družstvo Boleslavská 20 RSS