Vodoměrka

Spotřeba vody

Články a zprávy

Porucha na domácím telefonu

Vážení a milí sousedé,
porucha na zámku stále trvá. Provizorně jsem zapojil zvonky a telefony, ale zámek jsem nechal odpojený. Návštěvám je tedy nutno chodit otevírat dolů; zámek nelze otevírat tlačítkem na domácím telefonu. Ještě jednou vás prosím, abyste si zkontrolovali otevírací tlačítko na telefonu, zda není zablokované.

Pokud se nepodaří objevit závadu do konce týdne, budeme volat opraváře (ale ten nejspíš začne tím, že prohlédne všechny domácí telefony, zda tam není zablokované tlačítko ...).

 

Nálepky: 

Výstavba sítě UPC

06.10.2015 08:30:00 - 09.10.2015 18:00:00

V úterý 6. října by měly začít práce na zavádění služeb UPC do našeho domu. Kabel bude přiveden průrazem ve sklepě do Boleslavské 18. Průraz bude v mé sklepní kóji a kabel bude dále veden společnou sklepní chodbou ke vchodu do sklepů. Ve sklepních prostorách poblíž vchodu má být nejspíš umístěna skříňka s technologií. Ze sklepa kabel povede pod stávajícím sádrokartonem a podél dveří výtahu - tam, kde jsou dnes vedeny inženýrské sítě k novým bytům v posledních patrech. Vedle stávající skříňky v mezipatře bude zřízena další skříňka pouze pro UPC. Stávající skříňka zůstane pro naše potřeby, například pro možnost využít služeb konkurenční firmy, pokud se taková najde.

Návrh dohody o zastupování

Dohoda o zastupování

 My, níže podepsaní spoluvlastníci jednotky .......................... v bytovém domě Boleslavská 1989/20, Praha 3, prohlašujeme, že při jednání se Společenstvím vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20, IČ 29009171, je oprávněn za nás jednat kdokoli z nás v plném rozsahu práv vlastníka. Naší vůlí je, aby se při jednání s výše uvedeným SVJ na kohokoli z nás pohlíželo jako na určeného zplnomocněného společného zástupce ve smyslu § 1185 Občanského zákoníku.

 Dále prohlašujeme, že kdokoli z nás je oprávně vystupovat a hlasovat na shromážděních vlastníků.

 Od této dohody je oprávněn kterýkoli ze spoluvlastníků kdykoli odstoupit. Dohoda pozbývá platnosti dnem, kdy odstoupení spoluvlastníka bylo doručeno výše uvedenému SVJ.

 

Nálepky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru SVJ a Bytové družstvo Boleslavská 20 RSS