Vodoměrka

Spotřeba vody

Články a zprávy

Proběhla revize hromosvodu,

hromosvod je zcela v pořádku a další revize bude za 4 roky.

Nálepky: 

Prohlídka komínů a plynových spotřebičů

Ve středu 11.6.2014 mezi 16. a 17. hodinou přijdou kominíci na prohlídku komínů (odkouření) plynových spotřebičů, tedy kotle a "karmy". Máte-li "karmu" či plynový kotel, zajistěte, prosím, v této době přístup do bytů. V případě nemožnosti zajistit přítomnost někoho v bytě v této době se, prosím, domluvte s kominickou firmou Kominictví Veselý-Beneš, tel. 777 307 908, mail komin2000@volny.cz. Prohlídku navrhla firma DaK a odsouhlasil jsem i, protože máme povinnost dělat periodické prohlídky komínů; ostatně bez nich to může být opravdu nebezpečné.

11.06.2014 16:00:00 - 11.06.2014 17:00:00

Proběhla revize elektroinstalace

Začátkem května proběhla revize elektroinstalace. Ze zprávy vyplývá doporučení provést opravy rozvaděčů - výměnu hliníkových kabelů za měděné, případnou výměnu svorkovnic a zámků na dvířkách a vyčištění. Není potřebné měnit přívodní kabely ve stoupačkách. Cena za tyto práce je cca 50.000,- Kč za celý dům. Rozsah prací je volen tak, aby nebyly potřebné žádné další investice v průběhu mnoha následujících let. Nečekaně příjemným překvapením je, že elektroinstalace ve sklepě je zcela v pořádku, vyhovující a nepotřebuje žádné opravy.

Po ověření příměřenosti ceny bych na nadcházející schůzi doporučil ke schválení tyto práce provést.

Nálepky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru SVJ a Bytové družstvo Boleslavská 20 RSS