Schůze SVJ a BD

29.05.2014 19:00:00

 

Vážení členové SVJ a BD Boleslavská 1989/20,

 dovolujeme si Vás pozvat na společnou výroční členskou schůzi BD a shromáždění členů SVJ, která se bude konat v průjezdu domu

 

ve čtvrtek 29.5.2014 v 1900.

 

Program:

  • Prezence

  • Schválení programu setkání

  • Představení správní firmy DaK a jejího zástupce, provozního technika ing. Jaromíra Nováka

  • Informace o dopadech změn zákonů od 1.1.2014

  • Zhodnocení výměny oken v roce 2013 a proběhlé údržbě/seřízení v květnu 2014

  • Zpráva o hospodaření za rok 2013

  • Schválení účetní závěrky 2013

  • Převedení volných finančních prostředků na termínovaný účet

  • Diskuse

 

Vaše účast na setkání je důležitá, minimálně proto, abychom byli usnášeníschopní.

 

Přílohy: 
Nálepky: