Stanovy schváleny!

Dnes byly schváleny stanovy BD i SVJ 100% přítomných. Děkuji všem, kteří se vzniku stanov podíleli. Stanovy budou účinné od 1.11.2015.Oproti verzi, která byla k dispozici na webu, došlo ještě k těmto změnám:

BD

čl. 14 odst. 2 zní:
Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a je 3.200,- Kč (slovy tři tisíce dvě stě korun českých). Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Základní členský vklad je splatný v penězích v hotovosti nebo převodem na účet družstva. Základní členský vklad musí být splacen nejpozději ke dni vzniku členství, jinak členství nevznikne.

čl. 29 B odst. 2 písmeno b) zní:
předkládá roční účetní závěrku, navrhuje způsob rozdělení zisku či úhrady ztráty a předkládá je členské schůzi ke schválení,

SVJ

Do sídla SVJ se doplňuje číslice 3 (Praha 3)

čl. 7 zní:
Vznik společenství
Společenství vlastníků vzniklo na základě zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňovaly se některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Prvním statutárním orgánem společenství se stal pověřený vlastník - Bytové družstvo Boleslavská 1989/20, IČ 254 52 448.