Shromáždění a schůze - únor 2023

23.02.2023 19:00:00

 Dovolujeme si Vás pozvat na společnou členskou schůzi BD a shromáždění členů SVJ, která se bude konat v průjezdu domu

 ve čtvrtek 23. února 2023 v 1900

 Program:

  •  Prezence
  • Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

  • Projednání účetních závěrek BD a SVJ za rok 2022 a hlasování o jejich schválení

  • Projednání návrhu na navýšení záloh na služby

  • Projednání návrhu na opravu plynových rozvodů

  • Diskuse

 Vaše účast na setkání je důležitá!

Nálepky: