Pozvánky na členskou schůzi BD a shromáždění vlastníků SVJ (2. setkání 2015)

26.10.2015 17:30:00

Vážení členové Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se bude konat v průjezdu domu

v pondělí 26. října 2015 v 1730

Program:

Otisk SHA256 návrhu stanov ve formátu MS-Word je

5d171e8fd3710130f4e04d62eba7d9cf5d304d9cc149e354865b1496e492f9fc

  Vaše účast na setkání je nutná!!! V případě, že se nebudete moci zúčastnit, je nutné zplnomocnit jakoukoli svéprávnou osobu, která na shromáždění bude přítomna, zastupováním na shromáždění a hlasováním. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen (po dohodě s paní notářkou).

Na shromáždění si vezměte PLATNÝ doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Pokud je více spoluvlastníků (i manželé), musí přijít všichni či je nutné, aby zastupující spoluvlastník měl od ostatních spoluvlastníků plnou moc k zastupování.

 


 

Vážení členové Bytového družstva Boleslavská 1989/20,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi, která se bude konat v průjezdu domu

v pondělí 26. října 2015 v 1800

Program:

Otisk SHA256 návrhu stanov ve formátu MS-Word je

fc540694dc7f12f0d04151cef3a2c689ad167495e7163e2996a0094619dbae66

Vaše účast na setkání je nutná!!! V případě, že se nebudete moci zúčastnit, je nutné zplnomocnit jakoukoli svéprávnou osobu, která na schůzi bude přítomna, zastupováním na schůzi a hlasováním. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen (po dohodě s paní notářkou).

Na schůzi si vezměte PLATNÝ doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

 


 

Vážení sousedé,

dovolujeme si Vás pozvat na společnou členskou schůzi BD a shromáždění vlastníků SVJ, které se budou konat v průjezdu domu

v pondělí 26. října 2015 v 1830

Program:

  • předání nových klíčů a čipů od domu (kdo ještě nemá)

  • Informace o budování sítě UPC

  • Návrh na založení termínovaného vkladu SVJ

  • Návrh na provedení oprav garáží, určení rozsahu oprav (výměna vrat)

  • Návrh na vrácení přijatých záloh na opravy

  • Řešení vlhkosti a plísně ve sklepních prostorách

  • Diskuse

 Vaše účast na setkání je důležitá zejména pro členy družstva, neboť se bude jednat o financích na účtu družstva.

 


 

 

Nálepky: