Schůze/shromáždění červen 2024

26.06.2024 19:00:00

Vážení členové SVJ a BD Boleslavská 1989/20,
dovolujeme si Vás pozvat na společnou členskou schůzi BD a shromáždění členů SVJ, která se bude konat v průjezdu domu
ve středu 26. června 2024 v 1900

Program:

  •     Prezence
  •     Projednání účetních závěrek BD a SVJ za rok 2023 a hlasování o jejich schválení
  •     Diskuse

 


 Vážení a milí sousedé,

dle platných právních norem jsme povinni předložit účetní závěrky za rok 2023 ke schválení do 30.6.2024. Schvalování účetních závěrek bude také jediným plánovaným rozhodovacím aktem na schůzi/shromáždění.
Máme však poměrně velké množství věci k diskusi, abychom se seznámili s Vašimi stanovisky na řadu věcí, o kterých by se následně rozhodovalo na další schůzi/shromáždění po prázdninách.
Jedná se především o zhodnocení dosavadních oprav způsoby dokončení oprav sklepů, tedy konečná úprava zdiva (omítky, penetrační nátěry), elektřina a voda, WC ve a umyvadlo sklepě (slouží hlavně pro úklid), příčky mezi kójemi, …
Vzhledem k inflaci posledních let zde je návrh na navýšení nájemného jak garáží, tak parkovacích stání na dvoře a příspěvků na opravy.
Zkrátka – rádi bychom slyšeli Vaše představy o dalším rozvoji/vylepšování domu.

Nálepky: