Pozvánka na shromáždění vlastníků a členskou schůzi BD

22.06.2022 19:00:00

Vážení a milí sousedé,

po třech letech (bez pěti dnů) se snad sejdeme na společné schůzi a shromážděni. V SVJ a BD obecně je takovou tradicí, že své funkce vykonávají členové statutárního orgánu "už naposled". Nejinak je tomu v našem domě.
Vždy po uplynutí tří let váháme více a více, zda v tom pokračovat nebo ne a usoudili jsme, že zbytky sil :) nám ještě tři roky mohou vydržet.
Všichni tři stávající členové představenstva BD tedy znovu kandidujeme do funkcí v představenstvu družstva a počítáme s tím, že povedeme i SVJ, pokud bude družstvo coby právnická osoba zvolena předsedou SVJ.
Dosud jsme neobdrželi žádná oznámení, že by chtěl kandidovat ještě někdo jiný.
V každém případě se zájemci o funkci v kontrolní komisi či představenstvu družstva či o funkci předsedy SVJ mohou hlásit, a to až do začátku hlasování na schůzi/shromáždění. Z praktických důvodů je jistě lepší, kdyby se zájemci přihlásili dříve.

Těším se na setkání 22.6.

 

Vážení členové SVJ a BD Boleslavská 1989/20,
dovolujeme si Vás pozvat na společnou členskou schůzi BD a shromáždění členů SVJ, která se bude konat v průjezdu domu

ve středu 22.června 2022 v 1900

Program:

  •     Prezence
  •     Úvodní slovo, stručné shrnutí informací o hospodaření za poslední 3 roky
  •     Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  •     Projednání účetních závěrek BD a SVJ za rok 2021 a hlasování o jejich schválení
  •     Představení kandidátů do orgánů BD a SVJ, případná diskuse k tématu
  •     Volba představenstva BD a kontrolní komise BD
  •     Krátká přestávka (vyžádá-li si nově zvolené představenstvo a/nebo kontrolní komise čas pro volbu předsedy představenstva, kontrolní komise či jinou interní poradu)
  •     Volba předsedy SVJ
  •     Diskuse


Vaše účast na setkání je důležitá

Nálepky: