Revize Stanovy družstva z 7. Květen 2014 - 21:12

Změna stanov bytového družstva " Boleslavská 1989/20"

 

15. dubna 2004

 

 

 

Část. I.

 

Základní ustanovení

 

 

 

čl. 2 – původní znění

 

Bytové družstvo (dále jen " družstvo ") je družstvem fyzických osob – uživatelů. ev. vlastníků bytů, situovaných v domě čp. 1989. Je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Družstvo se zakládá zejména za účelem získání domu čp. 1989 s pozemkem č.parc.2653 v kat. úz. Vinohrady do vlastnictví družstva a následného plnění všech práv a povinností vyplývající z vlastnictví těchto nemovitostí.

 

 

 

čl. 2 – opravené znění

 

Bytové družstvo (dále jen " družstvo ") je družstvem fyzických a právnických osob – uživatelů. ev. vlastníků bytů, situovaných v domě čp. 1989. Je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Družstvo se zakládá zejména za účelem získání domu čp. 1989 s pozemkem č.parc.2653 v kat. úz. Vinohrady do vlastnictví družstva a následného plnění všech práv a povinností vyplývající z vlastnictví těchto nemovitostí.

 

 

 

 

 

Část III.

 

Členství v družstvu, vznik členství

 

 

 

čl. 5 – původní znění

 

1) Po založení družstva může být za člena družstva dále přijata rozhodnutím členské schůze i fyzická osoba starší 15ti let, českého občanství s trvalým pobytem v ČR, se kterou byla rozhodnutím členské schůze uzavřena nájemní smlouva na byt v domě čp. 1989 po založení družstva.

 

2) Členská schůze rozhodne o přihlášce do 30-ti dnů po doručení přihlášky a rozhodnutí oznámí žadateli písemně, proti potvrzení o doručení, pověřený člen družstva.

 

3) Nárok na členství vzniká dědictvím a jinými způsoby uvedenými v platné právní úpravě a je podmíněn přijetím stanov družstva bez výhrad.

 

 

 

 

 

čl. 5 – opravené znění

 

1) Po založení družstva může být za člena družstva dále přijata rozhodnutím členské schůze i fyzická osoba starší 15ti let, českého občanství s trvalým pobytem v ČR, se kterou byla rozhodnutím členské schůze uzavřena nájemní smlouva na byt v domě čp. 1989 po založení družstva.

 

2) Za člena družstva může být přijata rozhodnutím členské schůze též právnická osoba se sídlem na území ČR a zapsaná v obchodním rejstříku Ministerstva spravedlnosti České republiky.

 

3) Členská schůze rozhodne o přihlášce do 30-ti dnů po doručení přihlášky a rozhodnutí oznámí žadateli písemně, proti potvrzení o doručení, pověřený člen družstva.

 

4) Nárok na členství vzniká dědictvím a jinými způsoby uvedenými v platné právní úpravě a je podmíněn přijetím stanov družstva bez výhrad.