Covid-19

Vážení sousedé,

jsou objednány 4 kanystry Sava. Měly by dorazit v pondělí či úterý. Osoba GDPR-01cf187a-42c9-4821-91bc-2f7e119b554e (tedy ta osoba, která má aktuálně platnou smlouvu na úklid domu) je v preventivní karanténě, vyhlášené jejím primárním zaměstnavatelem. Nejde tedy o karanténu nařízenou hygienickou stanicí. Po dosud nejasnou dobu tedy u nás nemůže uklízet.

Až (jestli) dorazí Savo, bude prováděna dezinfekce zejména "dotykových" ploch - tedy kliky u vrat a jejich okolí, dveře a tlačítka výtahu, poštovní schránky apod.

Jelikož ne všichni obyvatelé domu patří k sociální skupině #jetojenchřipečka, tak vás prosím o používání roušek i v domě a zejména ve výtahu. Roušky či obdobnou ochranu, prosím, snímejte až za uzavřenými dveřmi svého bytu. Děkuji za pochopení a spolupráci.

Pokud si chcete připravovat vlastní dezinfekční prostředky, buďte opatrní. V členských zemích EU je takovéto počínání považováno za zlo a nic takového se nesmí vyrábět ani používat (rozkaz/directive Nejsvětější Komise Evropské 528/2012). Výjimkou je výroba a používání dezinfekčního gelu dle postupu WHO, na což ministerstvo zdravotnictví vydalo výjimku (v příloze).

Z rozkazu:

Článek 3:
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
„biocidním přípravkem“ ...
jakákoli látka nebo směs vytvořená z látek nebo směsí, (na které se nevztahuje první odrážka), použité s úmyslem zničení, odpuzování a zneškodňování jakéhokoliv škodlivého organismu, k zabránění působení tohoto organismu nebo dosažení jiného regulačního účinku na škodlivý organismus jakýmkoliv jiným způsobem než pouhým fyzickým nebo mechanickým působením;

Článek 17
Dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
1. Žádný biocidní přípravek nesmí být dodán na trh ani používán, pokud není povolen v souladu s tímto nařízením.

Každý týden je nutné nahlásit na ministerstvo zdravotnictví kolik dezinfekčního gelu jste případně vyrobili a použili.

Budu doufat, že nalití sava do kýble s vodou nebude považováno za výrobu biocidního přípravku.

Za použití neschváleného biocidního přípravku je stanoven "poplatek" až 50.000,- Kč

Po dobu trvání mimořádných opatření či po dobu reálného rizika nákazy nebudou v domě probíhat žádné opravy ani revize s výjimkou havarijních stavů. Minimalizujme vstup do domu u těch osob, které zde nebydlí - omezte, prosím, své návštěvy.

To se týká i schůze/shromáždění. Podle zákona musíme schválit účetní závěrku za rok 2019 do 30.6.2020, což můžeme udělat i korespondenčním hlasováním.

Buďme na sebe opatrní před broukem i před úředníky a k sobě navzájem ohleduplní.