Pozvánka na schůzi a shromáždění

27.06.2019 19:00:00

Vážení členové SVJ a BD Boleslavská 1989/20,

 dovolujeme si Vás pozvat na společnou členskou schůzi BD a shromáždění členů SVJ, která se bude konat v průjezdu domu

 

ve čtvrtek27.června2019 v 1900

 

 Program:

  •  Prezence
  • Schválení programu setkání, návrhy na doplnění programu

  • Schválení účetní závěrky SVJ a BD

  • Informace o činnosti a hospodaření v průběhu roku 2018

  • Návrh na zvýšení záloh na služby

  • Projednání/schválení vnitřních předpisů SVJ (způsob vyúčtování služeb při neobydleném bytě, GDPR)

  • Volba předsednictva a kontrolní komise BD a předsedy SVJ

  • Projednání/schválení opravy sklepních prostor a odvlhčení domu

  • Diskuse

Vaše účast na setkání je důležitá!

 Pozvánka v PDF s průvodním textem je dostupná pouze členům SVJ a BD po přihlášení.

 

Nálepky: